Keterlibatan Dalam Aktiviti Rantaian Pembekalan Dan Pemasaran Berkaitan Keperluan Makanan

Pendaftaran Petani / Usahawan Tani


Semua ruangan yang bertanda (*) adalah wajib diisi.

MAKLUMAT PERIBADI
contoh: 880808118080
MAKLUMAT LOG MASUK
No. MyKad akan digunakan sebagai ID Pengguna
Panduan bagi Kata Laluan:
• Minimum 12 aksara
• Mengandungi sekurang-kurangnya satu (1) huruf besar
• Mengandungi sekurang-kurangnya satu (1) huruf kecil
• Mengandungi sekurang-kurangnya satu (1) nombor
• Mengandungi sekurang-kurangnya satu (1) aksara khas
• Tiada jarak (space)
• Contoh: p@ssWord8888