KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
JABATAN PERTANIAN

Keterlibatan Dalam Aktiviti Rantaian Pembekalan Dan Pemasaran Berkaitan Keperluan Makanan

Surat Pengesahan e-GerakTani

  1. Pemohon yang telah mendapat Surat Pengesahan Jabatan Pertanian secara dalam talian (online) sebelum tarikh 14 Julai 2021 perlu memuat turun Surat Pengesahan terkini yang menggunakan akronim PPN melalui Sistem eGerakTani.

  2. Individu yang telah mendapat Surat Pengesahan daripada Jabatan Pertanian secara manual perlu memohon surat terkini melalui Sistem eGerakTani.

  3. Syarikat yang telah mendapat Surat Pengesahan daripada Jabatan Pertanian perlu memohon dengan MITI bagi mendapatkan surat baharu melalui Aplikasi CIMS 3.0